10 Results

FWS09 Series View Series

FWS09-1

White (AkzoNobel Powder Coat)

Black (AkzoNobel Powder Coat)

Grey (AkzoNobel Powder Coat)

Compact Heavy-Duty Motorized Mobile Workstation
FWS09-2

White (AkzoNobel Powder Coat)

Black (AkzoNobel Powder Coat)

Grey (AkzoNobel Powder Coat)

Spacious Heavy-Duty Motorized Mobile Workstation
FWS09-3

White (AkzoNobel Powder Coat)

Black (AkzoNobel Powder Coat)

Grey (AkzoNobel Powder Coat)

Heavy-Duty Motorized Mobile Workstation Frame